Chế phẩm Sinh học EB – 30

Giá sản phẩm: 397.000 ₫

Đặc điểm nổi bật tại V.A.L
  • V.A.L Cung cấp Sản phẩm chất lượng
  • Dịch vụ tận tâm và hỗ trợ kỹ thuật
  • Hướng dẫn về Nuôi trồng Thủy sản
  • Khoa học và công nghệ tiên tiến

CHẾ PHẨM SINH HỌC

ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHÀ LÀM THỦY HẢI SẢN SẠCH

Chế phẩm Sinh học EB – 30 Chuyên gia xử lý xác tảo và hấp thu NH3


NHẬN TƯ VẤN - BÁO GIÁ