Chế phẩm Sinh học EM – VAL

Giá sản phẩm: 1.145.000 đ

Đặc điểm nổi bật tại V.A.L
  • V.A.L Cung cấp Sản phẩm chất lượng
  • Dịch vụ tận tâm và hỗ trợ kỹ thuật
  • Hướng dẫn về Nuôi trồng Thủy sản
  • Khoa học và công nghệ tiên tiến

CHẾ PHẨM SINH HỌC

ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHÀ LÀM THỦY HẢI SẢN SẠCH

Chế phẩm Sinh học: EM – VALNHẬN TƯ VẤN - BÁO GIÁ